Hazır | Konular | Kitaplar

7. Sınıf Matematik 1. Dönem 3. Yazılı Soruları ve Cevapları

7. Sınıf Matematik 1. Dönem 3. Yazılı Soruları ve Cevapları

SORULAR

A) Aşağıda verilenlerin doğru olanların yanına “D”, yanlış olanların yanına “Y” yazınız. ( 1’er puan)

(……..)Ters işaretli sayılar çarpılırken önce sayılar çarpılır ve sonra büyük sayının işareti konur.
(……..)İki boyutlu dik koordinat sisteminde y ekseni üzerindeki noktaların apsisleri sıfırdır.
(…….) Ayrık iki olay aynı anda meydana gelmez.
(……) Rasyonel sayılarda bölme işleminin etkisiz elemanı birdir.
(……) Cebirsel ifadelerde benzer terimlerle toplama işlemi yapılırken terimlerin katsayıları toplanarak katsayı olarak yazılır.

B) Aşağıdaki boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz.
( 1’er puan)

a)Negatif tam sayıların tek kuvvetleri ………………….dir.
b) 1 den n ye kadar olan doğal sayıların çarpımına
………………… denir.
c) İki boyutlu dik koordinat sisteminde yatay olan
x eksenine ………………………………denir.
d) sayısının toplama işlemine göre tersi………………
e) noktası dik koordinat sisteminde…………
bölgededir.

D)Aşağıdaki sorularda dört seçenek verilmiştir.
Doğru seçeneği işaretleyiniz.
(Her biri 5 er puan 5.18=90 PUAN)

1.) Aşağıdaki sayılardan hangisi ile kesirleri
arasındadır?
A) B) C) D)

2.) Rasyonel sayılarda işlemlerle ilgili verilen özelliklerden hangisi yanlıştır?

A) Toplama işleminin etkisiz elemanı 0 dır.
B) Çarpma işleminin birleşme özelliği vardır.
C) Bölme işleminin değişme özelliği vardır..
D) Çıkarma işleminin birleşme özelliği yoktur.

3.) 10.8+12:6-94 işleminin sonucu kaçtır?

A) 12 B)-12 C)14 D)-14

4.).) “ 8-5.10+8:2 “ işleminin sonucu kaçtır?”

Çözüm:
1. adım: 3.10+8:2
2. adım: 30+8:2
3. adım: 30+4
4. adım: 34

Problemin çözümü hakkında aşağıdakilerden
hangisi doğrudur?

A) Soru doğru çözülmüştür.
B) 1. adımda hata yapılmıştır.
C) 2. adımda hata yapılmıştır.
D) 3. adımda hata yapılmıştır.

5.) [(+5)-(-3)]-[(-7)+(-21)] işleminin sonucu kaçtır?

A) 36 B) 30 C) -20 D) -30

6.) |1|4|19|94|a| Yandaki şemada sayılar belli bir kurala göre dizilmiştir.

Buna göre a yerine hangi sayı gelmelidir?

A) 450 B) 455 C) 462 D) 469

7.) A={2, 3, 4, 5} kümesinin elemanlarından üç basamaklı rakamları birbirinden farklı kaç sayı yazılır?
A) 64 B)48 C)32 D) 24

8.) Bir zar ile madeni para aynı anda atılıyor. Paranın yazı, zarın altı gelme olasılığı kaçtır?
A) B) C) D)

9.) Bir sınıfta 14 kız 18 erkek öğrenci vardır. Erkek öğrencilerin 4 ü, kız öğrencilerin 3 ü matematik dersinden başarısız olmuştur. Bu sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin kız veya matematikten başarılı olma olasılığı nedir?


A) 7/8

B) 6/8

C) 5/8

D) 4/8

10.) işleminin sonucu nedir?
A) B) 5 C) 3 D)11.) 2,14 devirli ondalık sayısının karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
A) B) C) D)

12.) 2.x – 3 = 3.(x-4) denkleminin sağlayan x değeri
hangisidir?
A) -15 B) 3 C) 9 D) -9

13.) denkleminin sağlayan x değeri
hangisidir?
A) B) C) D)

14.) Üç arkadaş 53 tane bilyeyi birinci ikinciden
1 fazla, ikinci ise üçüncüden 2 fazla bilye
alarak paylaşıyorlar. Buna göre en az bilye
alan, kaç tane almıştır?
A)14 B)15 C)16 D)17

15.) 2(3x–4)+3(4x+5) cebirsel ifadesinin en sade hali hangisidir?
A) 18X-7 B) 18X+7
C) 18X2 -7 D) 18X2+7

16.)

A=80 KM/H

B=60KM/H

C=

Şekildeki A ve B şehrinden aynı anda aynı yönde harekete başlayan iki araçtan hızlı olan, yavaş olana C şehrinde 7 saatte yetişiyorsa, A ile B arası kaç km dir?

A) 100 B) 120 C) 140 D) 160


18.) Bir çocuk 9, annesi 42 yaşındadır. Kaç yıl sonra annenin yaşı, çocuğunun yaşının 4 katına eşit olur?
Problemin çözümünü veren denklem aşağıdakilerden hangisidir?
A) 42 – x=4.(9 + x) B) 42 + x=4.(9 – x )
C) 42 + 2x=4.(9 + x) D) 42 + x=4.(9 + x)YAZILI BİTTİ...

CEVAPLAR

A) Y, D, D, Y, D

B) NEGATİF, n FAKTÖRİYEL, APSİS, , 4.
C)
1) D 2) C 3) B 4) B
5) A 6) D 7) D 8) C
9) A 10) B 11) A 12) C
13) D 14) C 15) B 16) C
17) B 18) D

7. Sınıf Matematik 1. Dönem 3. Yazılı Soruları ve Cevapları yorumları

 • Image Description
  Ziyaretci
  11.07.2017

  burdakileri

 • Image Description
  Ziyaretci
  11.07.2017

  zor çözersiniz

 • Image Description
  Ziyaretci
  11.07.2017

  çözemezsiniz

 • Image Description
  Ziyaretci
  11.07.2017

  bu ne yaa

 • Image Description
  Ziyaretci
  15.11.2017

  hazır test ve cevapları diyo ama bn cevaplarını bulamadım varsa söyleyebilirmisiniz siniriden çatlıyacağım yarın sınavlarım var lütfen acil
  :(
  :d

 • Image Description
  hasan
  28.11.2017

  sayfanın altında cevaplar...

Matematik