Hazır | Konular | Kitaplar

5. Sınıf Fen ve Teknoloji 1. Dönem 3. Yazılı Soruları ve Cevapları

5. Sınıf Fen ve Teknoloji 1. Dönem 3. Yazılı Soruları ve Cevapları

SORULAR

1) 50 g naftalin 79 C’ta eriyor.Bu açıklamaya göre 100g naftalinin erime sıcaklığı hangi seçenekte verilmiştir?
A) 79 C B) 85 C C) 92 C D) 158 C

--------------------------------------------------------------
2) *Su her sıcaklıkta buharlaşır.
*Havada su buharı vardır.
*Buhar halindeki su,soğuk bir yüzeye çarparsa yoğuşur.

Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
A)yalnız III B) I ve II C) II ve III D)I,II ve III

-----------------------------------------------------------

3)Sıcaklığı ölçmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A) Litre B) Termometre
C) Kilometre D) Milimetre
-------------------------------------------------------------
4)Suyun hal değişimine ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Su 0˚C’de erir.
B) Su 100˚C’de kaynar.
C) Su sadece 100˚C’de buharlaşır
D) Su, 0˚C’de donar.
-------------------------------------------
5) Aşağıdakilerden hangisinin eksikliği su döngüsünü durdurur?
A) sis B) rüzgar
C) güneş D) bitki
---------------------------------------------------------------
6) Demir çiviyi suya attığımızda batar. Mumu suya atarsak yüzer. Aynı suda bu iki maddeden birinin batarken diğerinin yüzmesinin nedeni maddelerin hangi özelliğiyle ilgilidir?
A) hacim B) kütle
C) yoğunluk D) kaynama noktası
-------------------------------------------------------------
7) Bir buz kütlesinin yağmur olup yağması için hangi aşamalardan geçmesi gereklidir?
A) Erime- buharlaşma- yoğuşma
B) Erime – donma - buharlaşma
C) Erime- yoğunlaşma - buharlaşma
D) Erime- buharlaşma - donma
-----------------------------------------------------------

8) Canlı kalıntılarından oluşan yakıtlara ne ad verilir?
A)Fosil yakıt B)Gaz yakıt C)Sıvı yakıt D)Katı yakıt
___________________________________________

9) Kütlesi 175 g. olan bir metalin hacmi 25 mL.’dir. Bu metalin yoğunluğu kaç g/mL.’dir?
A. 854 B. 0,6 C. 7 D. 0,7

--------------------------------------------------------------
5. Sınıf Fen 1. Dönem 3. Yazılı Cevaplı

CEVAPLAR ALTTA...

Sınavın tamamı ve cevap anahtarı alttaki ek dosyalardadır...

ilk dosya sınav, 2. dosya ise cevap anahtarı

BAŞARILAR...

5. Sınıf Fen ve Teknoloji 1. Dönem 3. Yazılı Soruları ve Cevapları yorumları

 • Image Description
  Ziyaretci
  23.01.2015

  sitenize ilk gelişim

 • Image Description
  Ziyaretci
  24.01.2015

  dedee

 • Image Description
  Ziyaretci
  24.01.2015

  budur

 • Image Description
  Ziyaretci
  24.01.2015

  hepsi

 • Image Description
  Ziyaretci
  24.01.2015

  ÇOK İYİ

Fen ve Teknoloji