Hazır | Konular | Kitaplar

12. Sınıf Coğrafya Sorumluluk ve Ortalama Yükseltme Sınavı

12. Sınıf Coğrafya Sorumluluk ve Ortalama Yükseltme Sınavı

Güncel Sınav -Test Soruları Lise-4

1. Aşağıdakilerden hangisi küresel ısınmaya bağlı olarak yaşanabilecek olaylar arasında gösterilemez?

A) Deniz seviyesinin yükselmesi B) Buzulların erimesi
C) Volkanik olayların artması D) Erozyonun şiddetlenmesi
E) Havada bulunan gazların oranının değişmesi

2. Manş Tüneli ile hangi iki Avrupa ülkesi arasında doğrudan demir yolu ve kara yolu bağlantısı sağlanmıştır?
A) İspanya-Portekiz B) Norveç-Finlandiya
C) İngiltere-Fransa D) Almanya-Avusturya
E) İsveç-Hollanda

3. Aşağıdaki ülkelerden hangisi yüz ölçümünün büyüklüğüne bağlı olarak ülkenin güneyinde bulunan yeraltı sularını kuzeyindeki geniş düzlüklere ulaştırmak için büyük sulama projesini geliştirmiştir?
A)İtalya B)Libya C)Suriye D)Ukrayna E)Hindistan

4. Şehirlerde nüfusun yoğunlaştığı alanlar sanayileşmenin öncesinde ve sonrasında farklı biçimlerde dağılış göstermiştir.
Sanayileşme öncesinde ve sonrasında nüfusun yoğunlaştığı alanlar, aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?
Sanayileşme öncesi Sanayileşme sonrası
A) Su kenarları Maden yatakları
B) Ovalar Tarım alanları
C) Dağlık alanlar Akarsu vadileri
D) Maden yatakları Tarım alanları
E) Deniz kenarları Dağ etekleri

5. İnsanlar bazen, doğal çevrenin uygun koşullar sunmadığı yerlerde sahip oldukları teknolojiler sayesinde çözümler bulmaktadırlar.
Aşağıdakilerden hangisi, doğal çevreye müdahale ederek sağlanan çözümler arasında sayılamaz?
A) Dağlık alanlardan yol geçirmek için tünel ve köprü yapmak
B) Soğuk bölgede yüksek sıcaklık isteyen tarım ürünleri için sera yapmak
C) Kurak bölgelerde su biriktirmek için baraj yapmak
D) Eğimli arazilerde tarım alanı açmak için taraçalama yapmak
E) Sıcak bölgelerde ince kıyafetler tercih etmek

6. Aşağıdakilerden hangisi, insanın doğal çevre üzerinde meydana getirdiği olumsuz etkiler arasında sayılamaz?
A) Rüzgar enerjisinden yararlanma
B) Akarsular üzerinde baraj kurulması
C) Tarım alanlarının sanayi tesislerine dönüştürülmesi
D) Sanayi atıklarının denizlere dökülmesi
E) Ormanların tahrip edilmesi

7. Almanya’da metalürji sanayisinin Ruhr Havzası’nda yoğunlaşmasında;
I. Taş kömür yataklarının bulunması
II. İş gücünün fazla olması
III. Demir yataklarının fazla olması
faktörlerinden hangisi ya da hangileri öncelikli olmuştur?
A)Yalnız I B)Yalnız III C)I ve II D)I ve III E) II ve III

8. Bir kültürün oluşması uzun yıllık zaman içerisinde oluşan bir olgudur ve tek başına oluşmaz. Her kültür kendisine coğrafi anlamda yakın komşu kültürün izlerini taşır.
Ülkemizin coğrafi konumu göz önüne alındığında, Türk kültürünün aşağıdaki kültür bölgelerinden hangisinden en az etkilenmiş olması beklenir?
A) İran Kültürü B) İskandinav Kültürü
C) Mezopotamya Kültürü D) Mısır Kültürü
E) Yunan Kültürü

9. Kültür, çeşitli unsurların birleşmesiyle oluşmuş dinamik bir bütündür. Kültürü oluşturan unsurlar, maddi ve manevi unsurlar olarak ikiye ayrılır.
Aşağıdakilerden hangisi kültürü oluşturan manevi unsurlar arasında sayılır?
A) Coğrafi konum B) İklim özellikleri C) Simgeler
D) Din ve inançlar E) Toprak özellikleri

10. Bir kültürün etki alanını kısıtlayan, gelişip dağılmasını engelleyen çeşitli doğal faktörler vardır. Uzun sıra dağlar, denizler, çöller bu faktörler arasındadır. Böyle bir doğal sınırlamaya maruz kalan kültürler sadece o coğrafyada kalır gelişip büyüyemez.
Aşağıdaki kültür bölgelerinden hangisinde yukarıda bahsedilen durumun varlığından bahsedebiliriz?
A) Mısır Kültürü B) Anadolu Kültürü
C) Hint Kültürü D) Avustralya Kültürü
E) Orta Asya Kültürü

11. Aşağıdakilerden hangisinde Anadolu kültüründe hala Orta Asya Bozkır kültürünün izlerinin olduğunu söyleyebiliriz?

A) Küçükbaş hayvancılığın yaygın bir ekonomik faaliyet olması
B) Resim sanatının önem kazanması
C) Anadolu da dini mimarinin gelişmiş olması
D) Yerleşim yerlerinin deniz kıyısında yoğunlaşması
E) Aşiret ve ağalık sisteminin hala varlığını koruyor olması

12. Ülkemizin tarihine baktığımızda aşağıdaki coğrafyalardan hangisinde kültürümüzün izlerine rastlama olasılığımız daha yüksektir?
A) İber Yarımadası B) Batı Avrupa C) Balkanlar
D) Güneydoğu Asya E) Orta Afrika

lise-4 coğrafya test sorularının devamı için; alttaki ek dosyaya tıklayınız...

12. Sınıf Coğrafya Sorumluluk ve Ortalama Yükseltme Sınavı yorumları

 • Image Description
  Ziyaretci
  17.01.2015

  you

 • Image Description
  Ziyaretci
  17.01.2015

  şekkilll

 • Image Description
  Ziyaretci
  18.01.2015

  o biçim yaanii

 • Image Description
  Ziyaretci
  09.07.2015

  harika sayılır

 • Image Description
  Ziyaretci
  21.09.2015

  olabilir...

 • Image Description
  Ziyaretci
  18.10.2015

  ygs de bu yazılının bir etkisi oluyor mu?

  ilk defa gircem de...

 • Image Description
  Ziyaretci
  06.01.2016

  neymiş

 • Image Description
  Ziyaretci
  25.02.2016

  yüzde kaç etkiliyor ortalamamı?

Coğrafya