Hazır | Konular | Kitaplar

E-Okul Bilgi

E-Okul Bilgi, Ödevler, Dersler, Ortaöğretim dersleri

Resim Performans Ödevi: Picasso'nun Hayatı

Resim Performans Ödevi: Picasso'nun Hayatı

Dünyanın belkide en aykırı ressamı picassodur.
Peki, neden böyledir? O zaman onun hayatını daha detaylı incelemekte fayda var.


Pablo Picasso, tam adı ile Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad Clito Ruiz y Picasso

Picasso 25 Ekim 1881' de Malaga, İspanya’da doğdu. Babası bir resim öğretmeniydi. Resim yeteneği kısa sürede keşfedildi.

İslamın Şartları ve Kelime-i Şahadet

İslamın Şartları ve Kelime-i Şahadet

İslamın Şartlarıİslâm: Resûlullah Efendimiz'in tebliğ buyurduğu şeyleri dil ile ikrar, kalb ile tasdik ederek Cenâb-ı Hakk'a itâat etmektir.

İslâm'ın şartı beştir. Yani İslâm dini beş esas üzerine kurulmuştur.
1. Kelime-i şehâdet getirmek,
2. Namaz kılmak,
3. Zekât vermek,
4. Ramazan orucunu tutmak,
5. Haccetmek.
İslamın şartlarını yerine getiren kimseye mümin ve müslüman denir. Bu şartlardan herhangi birini inkâr eden ise dinden çıkmış olur.

Müslümanların İşleri ve Dinimizdeki Hükümleri (Ef'al-i Mükellefîn)

Müslümanların İşleri ve Dinimizdeki Hükümleri (Ef'al-i Mükellefîn)

Allahü Teala, insanlara bazı emir ve yasaklarda bulunmuşur.Bu emir ve yasaklara "Teklif" denir. Müslümanlara ise, "Mükellef" denir.

Mükelleflerin yapmaları veya yapmamaları gerekenler de "Ef'al-i Mükellefîn" denir.

Ef'âl-i Mükellefîn Sekizdir

1. Farz: Kat'î delil ile sabit olan hükümlerdir ve iki kısımdır:

Namaz, Şartları ve Rûkünleri

NamazCenâb-ı Hakk'a ve Peygamber Efendimiz'e imandan sonra İslâmın şartlarının en büyüğü ve en mühimmi namazdır. Namaz îmânın alâmetidir. Bütün ilâhî dinlerde namaz ibâdeti vardır.

Namazın farzları onikidir. Namazın dışındaki farzlarına şart, içindeki farzlarına ise rükün denir.
________________________________________
Namazın Şartları ve Rükünleri

Namazın Şartları Namazın Rükünleri

Namaza başlamadan yapılması gerekenlere "Şart", Namaz içinde yapılacaklara ise, "Rukün" denir

Özel Bir Lezzet: "İslim Kebabı"

İslim Kebabı

Böyle bir kebabı yaparken genelde misafirleri düşüneceğimiz için, malzeme listesi 10 porsiyon olarak hazırlanmıştır.ET PİŞİRME
Boyun etleri iyice haşlanıp kemiğinden ayrılır. Tereyağı ve kırmızı
toz biber kavrulur et ile harmanlanıp tatlandırılır. 100 er gr civarında
parçalara ayrılır.

PATLICAN HAZIRLAMA
Patlıcanlar uzunlamasına (durumuna göre) 4-6 parçaya bölünerek
kızgın yağda kızartılır.

SOSUN HAZIRLANMASI
Yağda soğanlar pembeleşinceye kadar kavrulup un ve salça ilave

Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Hakkında Her Şey

Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Hakkında Her Şey

Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, her TC vatandaşının tüm devlet kurumlarından kendisiyle ilgili her türlü bilgiyi isteyebileceğini yasalaştırmış bir kanundur.

Yani herkes bilgi isteyebilir ve devlet bu bilgiyi vermeye mecburdur.

24 Ekim 2003 Tarihli Resmi Gazete
Sayı: 25269
Kabul Tarihi: 09.10.2003
Kanun No:4982

Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç

Din Eğitimini Yasaklayan Kanun: Tevhid-i Tedrisat

Dini eğitimin önünü kapatan o meşhur kanun orjinal metniyle aşağıda verilmiştir.

TEVHİDİ TEDRİSAT KANUNU


Kanun Numarası : 430
Kabul Tarihi : 3/3/1340
Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 6/3/1340 Sayı: 63

Yayımlandığı Düstur : Tertip: 3 Cilt: 5 Sayfa: 322Madde 1 - Türkiye dahilindeki bütün müessesatı ilmiye ve tedrisiye Maarif Vekaletine merbuttur.

Madde 2 - Şer'iye ve Evkaf Vekaleti veyahut hususi vakıflar tarafından idare olunan bilcümle medrese ve mektepler Maarif Vekaletine devir ve raptedilmiştir.

Kur'an Harflerini Yasaklayan Kanun

Kur'an Harflerini Yasaklayan Kanun

Aşağıda metnini yayınladığımız kanunla yüzyıllardan beri kullandığımız kuran harflerini temel alan osmanlı alfabesi ve elif ba dediğimiz kuran alfabesi yasaklanmıştır.Onun yerine Lâ dîni (Lâtin) yani dinsiz harfler kullanılması mecbur edilmiştir.

TÜRK HARFLERİNİN KABUL VE TATBİKİ HAKKINDA KANUN


Kanun Numarası : 1353
Kabul Tarihi : 01/11/1928
Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 3/11/1928 Sayı: 1030

Özel Öğretim Kurumları Kanunu

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI KANUNU

Kanun Numarası
: 5580

Kabul Tarihi
: 8/2/2007

Yayımlandığı R. Gazete
: Tarih: 14/2/2007 Sayı: 26434

Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt: 46 Sayfa:


BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

Temel Eğitim (İlköğretim) Kanunu

Temel Eğitim (İlköğretim) Kanunu(1) a) Bu Kanunda geçen "temel eğitim" deyimi 16/6/1983 tarih ve 2842 sayılı Kanunla getirilen ek 1 inci maddeyle "ilköğretim" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

b) Bu Kanunda birlikte veya ayrı ayrı geçen "ilkokul" ve "ortaokul" ibareleri, 16/8/1997 tarih ve 4306 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle "ilköğretim okulu" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

Kanun Numarası
: 1739

Kabul Tarihi
: 14/6/1973

Yayımlandığı R. Gazete

Vergi Usül Kanunu (V.U.K.)

Vergi Usül Kanunu (V.U.K.)

Türkiye'de vergi sisteminin temelini VERGİ USUL KANUNU

(V.U.K.) oluşturmaktadır. Usül, kanundan önce gelir.

Yani kanunun konulmasının tarzını ve neyin asıl olduğunu belirler.

Usül bilinmeden kanun koyulamaz. Hukukun esasında daima önceliklle Usül vardır.

Hatta usül öğrenmeyenler, Hukuku hiçbir zaman tam olarak anlayamazlar.

Bütün bunları da dikkate aldığımızda, öncelikle VUK'u öğrenmemiz gerekir.

VERGİ USUL KANUNU

Kanun Numarası : 213

Kabul Tarihi: 04/01/1961

Resmi Gazete Tarihi: 10/01/1961

Kira Sözleşmesi Metni

Kira Sözleşmesi Metni

Ülkemizde Kiracı ile Evsahibinin arasındaki Hukuki münasebeti resmen belgeleyen ve her ikisinin de hakkını koruyan yasal metin "Kira Sözleşmesi"dir.O açıdan , bu sözleşmenin metnini hem evsahipleri için, hem de kiracılar için aşağıda yayınlıyoruz.

KİRA SÖZLEŞMESİ

DAİRESİ

MAHALLESİ

SOKAĞI NUMARASI

KİRALANAN ŞEYİN CİNSİ

KİRAYA VERENİN ADI SOYADI

KİRAYA VERENİN İKAMETGAHI

KİRACININ ADI SOYADI

Subliminal (25. Kare): Büyük Beyin Yıkama Operasyonu

SUBLİMİNAL Yöntemiyle bilinçaltına gönderilen inanılmaz tehlikeli mesajlar:25. Kare Tekniği Nedir?

Dikkatle okumanızı tavsiye ederiz.

BİLİNÇALTINA YÖNELİK MESAJLAR

Bilinçaltını etkilemeyi hedefleyen mesajlara “subliminal” adı verilir. Genel olarak “bilinçaltına yönelik gizli mesajlar olarak ifade edebiliriz. Kişinin bilinçaltına ‘’subliminal’’ mesaj göndermenin birçok yolu bulunuyor.

Bunlardan en çok kullanılanları :

Dejavu Nedir? Gerçek midir?

Dejavu Nedir? Gerçek midir?

Ben bu yaşadıklarımı daha önce de yaşamıştım!

Sonra ne olacağını biliyorum! Bir sonraki olayın nasıl gerçekleştiğini ya da gerçekleşeceğini biliyorum! vs. vs.


İşte dejavu

Dejavu ne anlama gelir?

Bilinçlilik durumunun ve gerçeği algılamanın bozulduğu, ilk kez görülen bir yerin sanki daha önce görülmüş gibi ya da ilk kez yaşanan bir olayın sanki daha önce yaşanmış gibi algılandığı patolojik durum.

6. Sınıf Sosyal Performans Ödevi: Mezopotamya Medeniyetleri

6. Sınıf Sosyal Performans Ödevi: Mezopotamya Medeniyetleri

Mezopotamya, coğrafi olarak Fırat ve Dicle nehirlerinin arasından güneye doğru uzanan genişçe bir bölgedir.


Kızıldeniz ve Basra Körfezine kadar uzanır.

Tarihin bilinen ilk medeniyyetleri bu bölgede kurulmuşlardır.

İnsanlık tarihinde bilinen birçok ilkler tarihi kaynaklara göre, burada gerçekleşmiştir.

Nitekim dünyanın en eski devleti olan Sümerler (Etiler) bu bölgede kurulmuşlardır.

SÜMERLER