Hazır | Konular | Kitaplar

E-Okul Bilgi

E-Okul Bilgi, Ödevler, Dersler, Ortaöğretim dersleri

Başarıyı Arttıran Aile Tutumları

Başarıyı Arttıran Aile Tutumları

Başarıyı Arttırma Konusunda en önemli faktörlerden biri de Aile Tutumlarıdır.

Eğitim çocuğu tanımakla başlar. Onu tüm yönleri ile tanıyınız.

Beklentilerinizi çocuğun kapasitesi oranında belirleyiniz. Çok düşük ya da aşırı beklentiler içinde olmayınız.

Mesleki yaşamın ve toplumdaki saygınlığın önemini sürekli vurgulayınız.

Okulla olan ilişkilerinizi güçlendiriniz. Özellikle karne sizin için sürpriz olmasın.

Okulda Başarılı Olmak İçin Öneriler

Okulda Başarılı Olmak İçin Öneriler

İşte size okul başarısını arttırmak için bir demet öneri:

Çocuğun Okul Başarısı Nasıl Artar ?

Ana babalar çocuğu başarmaya özendirdikçe zihinsel ya da okul başarıları o denli artmaktadır.

Ana babanın başarı beklentileri ne denli yüksekse çocuğun okul başarısı da o denli iyi olacaktır.
Ana babanın çocuk için mesleki özenişleri yükseldikçe çocuğun okuldaki çaba ve başarısı yükselecektir.

Ana babanın okulla ilişkilerinin sıklığı arttıkça çocuk başarılı olacaktır.

Çocuklara Sorumluluk Duygusunu Kaybettiren Tavırlar

Çocuklara Sorumluluk Duygusunu Kaybettiren Tavırlarİşte en hatalı uygulamalardan biri daha: Fazla yardımcı olma histerisi

Çogu anne babalar çocuga nasil yaklasacaklarini bilemiyorlar. Kas yapayim derken göz çikardiklarinin farkinda degiller.

"O ZAYIF ALIYOR,
BEN ÜZÜLÜYORUM"

Psikolojik Rahatlığın Başarıya Etkisi

Psikolojik Rahatlığın Başarıya Etkisi

Psikolojik yönden rahat olan öğrencinin başarısı artar


Anne ve babalar sınav süreci ve sınav sonuçlarının öğrenilmesi aşamasında öğrencilere psikolojik destek sağlamalı, onların bu sıkıntılı dönemlerinde yanlarında olarak ve olumlu yönlendirme yaparak başarıya katkıda bulunmalıdır.

Türkiye’de her yıl milyonlarca genci ve ailesini etkileyen önemli bir durum var: Yükseköğrenime hazırlanma süreci. Bu süreç, psikolojik etkileri açısından son derece önemli bir durum.

Beden Dili'ni Kullanarak Olumlu İzlenim Sağlama

İnsanın nasıl olduğu değil, nasıl bir izlenim bıraktığı daha önemli bir hale geldiği günümüzde, bu izlenimi sağlayacak bazı ipuçları:

Çevrede Olumlu İzlenim sağlayan Beden Dili Özellikleri

1.Göz ilişkisi: İnsanların yüzüne bakanlar, bakmayanlardan daha çok hoşa gider. (Göz teması)

2.Yüz ifadesi: Canlı olun. Mümkün olduğu kadar sıcak ve dostça tebessüm edin ve gülün. Yüzünüz çevreye olan ilginizi yansıtsın.

3.Baş hareketleri: Karşınızdaki konuşurken sık sık başınızı aşağı yukarı hareket etdirerek onu anladığınızı ve dinlediğinizi hissettirin. Başınızı hafif dik tutun

Ergenlik Döneminde Duygusal Yapı ve Nedenleri

Ergenlik Döneminde Duygusal Yapı ve Nedenleri

Çocuğun Hayatında Önemli Bir dönem olan Ergenlik sürecini irdelersek kısaca şöyle anlatmamız gerekir.


Öncelikle duygusal yapıyı anlatmak uygun olacaktır.

Ergenin Duygusal Yapısı:

Ergenin duygusal dünyasında bazı çelişkiler dikkatimiz çeker.

Yalnızlıktan duyulan hazzın yanı sıra, bir guruba katılma özlemi, yetişkini hor görme ama ona dayanma;endişe ve umutsuzluğa karşın geleceğe coşku ile yöneliş, bu evrenin belirgin çelişkili duyguları arasında sayılabilir.

Ergenlik Döneminde Aile ile Yaşanan Sorunlar

Her ergen için en önemli sorunlar arasında "Yeni Tavırları" yüzünden Ailesi ile ters düşmeye başlamasıdırErgenin Aile İçi İlişki ve Sorunları

Ergenin davranışlarına rehberlik edecek değerleri kazanması ve sosyal yönden sorumluluklarını öğrenmesi konusunda yardıma gereksinimi vardır.

Bu gereksinimi karşılayan ve ergenin yaşamında etkili olan toplumsal kurum ailedir.

Ergen yaşadığı toplumda kendi görev ve statüsü hakkında açık seçik bir fikre sahip değildir.

Ergenlik Çağı ve Ergenlik Döneminde Yaşanan Sorunlar

İnsan hayatındaki gelişimin ve değişimin en radikal ve beklenmedik dönemi ergenlik çağıdır.Bu anlamda belki de en sıkıntılı süreçlerin yaşanmasında çocukluğun bu evresi etkili olmaktadır.

ERGENLİK ÇAĞI

Ergenlik sözcüğü günümüzde, bireyde gözlenebilen hızlı ve sürekli bir gelişim evresi olarak tanımlanmaktadır.

Ergenliğin daha değişik tanımları da yapılmaktadır.

Ergenlik Dönemi Psikolojisi

Ergenlik dönemi psikolojisini detaylıca analiz edersek, bu süreci yaşayan çocuğun sorunlarına doğru yaklaşım sergileme şansını yakalayabiliriz.

ERGENLİK PSİKOLOJİSİ

Davranışlardaki Değişimler:

Yalnızlık isteği:

Her genç yalnızlığını paylaşacağı ayrı bir odasının olmasını ister. Odasında saatlerce kalabilir.

Küçük nedenlere kızabilir, kırılabilir. Gencin bu isteğinin doğal karşılanması gerekir.

İsteksizlik oluşabilir:

Gençlerle Nasıl İletişim Kurulur?

Gençlerle Nasıl İletişim Kurulur?

Bugün toplumda birçok kişinin şikayetçi olduğu hususlardan biri de "gençlerin hali"dir.


Bir türlü kendilerini anlamadıklarından ve hiç istemedikleri şekilde davranışlar sergilediklerinden dert yanmaktayız.

Ancak, aynı gençler de bizi anlamamaktan şikayetçidir. O zaman "gençlerle iletişim" önemli bir sorun haline gelmiş demektir.

GENÇLERLE İLETİŞİM NASIL KURULUR?

Gençlik Döneminde Kimlik Arayışı

Her insan doğar, gelişir, büyür ve en sonunda yetişkin olur.


Fakat bu süreci yaşarken özellikle de gençlik çağında çok karmaşık bir ruh dünyasına sahip olur.

Kişinin karakterinin oluşmaya başladığı dönem de budur. Bu dönemde rol modelleri gözlemler ve iç dünyasına hitap eden karakterlerden oldukça etkilenir. Ancak en çok etkilendiği yer arkadaş çevresidir.

GENÇLİK DÖNEMİNDE KİMLİK VE ARKADAŞLIK

Çocuklarda "Okul Fobisi" ve Çözüm Önerileri

Çocuklarda "Okul Fobisi" ve Çözüm Önerileri

OKUL FOBİSİ

Çocuk yetiştiren aileler, okul çağı geldiğinde bazı çocuklarda hiçbir etki ve tepki olmadan rahatlıkla okula gönderebilirken, bazı çocuklarda beklenmedik bir tepkiyle karşılaşırlar.

Çocuk okula gitmekten ve ailesinden ayrı kalmaktan çok korkar. İşte bu durumdaki ailelerin şikayetlerinin toparlayacak olursak;

Çocuğum 6 yaşında bu yıl ilkokula başladı.

Okula çok büyük bir arzu ile hazırlanmasına rağmen ilk günün sabahından beri okula gitmek istemediğini söyledi.

Operant Şartlanma nedir?

Operant Şartlanma


Klasik şartlanmayla birçok öğrenme durumunu açıklamak mümkün değildir. Çünkü insanlar sadece çevrelerindeki uyaranlara tepki vermekle kalmayıp bilinçli ve açık bir şekilde birçok davranışlar sergilerler.

Operant şartlanmayı Skinner adında bir araştırmacı, uzun yıllar süren çalışmalarının sonucunda klasik şartlanmadan yola çıkarak ortaya koymuştur. Skinner’e göre tepkisel ve operant olmak üzere iki çeşit davranış vardır.

"Öğrenme" ve "Öğrenme Psikolojisi"

"Öğrenme" ve "Öğrenme Psikolojisi"

ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ


ÖĞRENME NEDİR ?

İnsanoğlunun doğuştan getirdiği içgüdüsel davranışlar yok denecek kadar azdır ve bu davranışlar çevreye uyum sağlamada yetersizdir. Bu nedenle insanlar hayatları boyunca birtakım bilgileri öğrenmek mecburiyetinde kalmaktadır.

Hafıza Türleri ve Hafızanın Evreleri

Hafıza Türleri ve Hafızanın Evreleri

Hafıza Üzerine Yapılmış Bilimsel TespitlerHafızanın Evreleri :


• Kodlama : Öğrenilen bilgileri hafızaya kaydederken kullanılan sürece kodlama denir.

• Depolama : Öğrenilen bilgilerin hafızada saklanması.

• Geri getirme : Hafızada depolanmış bilgiye ulaşıp onu hatırlamak.

Hafızanın Türleri :

• Kısa süreli hafıza : Tekrar edilmediği taktirde bir dakika içinde bilginin kaybolacağı kısa süreli depolama yerine kısa süreli hafıza denir.