Hazır | Konular | Kitaplar

E-Okul Bilgi

E-Okul Bilgi, Ödevler, Dersler, Ortaöğretim dersleri

Türk Edebiyatının Genel Özellikleri (Tam Analizli)

Türk Milleti; çok eski tarihlerden beri çok sayıda eserler kayda alan bir millet olmadığı için, Türk Tarihi'de tam olarak bilinmemektedir.

Tabi İslamiyetin özelliği tam bir kültür medeniyeti olmayı gerektirdiği için İslam Türkler tarafından kabul edildikten sonra oldukça fazla sayıda kaynak teşkil eden eserler verilmiştir.

Ancak daha öncesi son derece eksik ve bilgi edinilemeyen zamanlar olarak kalmıştır. Özellikle 1,5 ila 2 asır öncesine doğru gidildiğinde kesin olan bilgiler edinmek imkansızlaşır.

Namık Kemal ve Edebi Kişiliği

Namık Kemal ve Edebi Kişiliği

NAMIK KEMAL(1840-1888)

21 Aralık 1840’ta Tekirdağ’da doğdu, 2 Aralık 1888’de Sakız Adası’nda öldü. Asıl adı Mehmed Kemal. Namık adını ona şair Eşref Paşa verdi.


Babası, II. Abdülhamid döneminde müneccimbaşılık yapmış olan Mustafa Asım Bey. Annesini küçük yaşında yitirince çocukluğunu dedesi Abdüllâtif Paşa’nın yanında, Rumeli ve Anadolu’nun çeşitli kentlerinde geçirdi. Bu yüzden özel öğrenim gördü. Arapça ve Farsça öğrendi. 18 yaşında İstanbul’a babasının yanına döndü.

İslami Devir Türk Edebiyatı

Türk Edebiyatı, 3 ana bölüme ayrılmıştır.

1.İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı

2.İslami Devir Türk Edebiyatı

3.Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı

Bunların arasındaki en önemli devir, İslami Devir Türk Edebiyatı'dır. Çünkü dünyada devrin en üstün edebi eserleri hem de Türk Edebiyatı'na mahsus biçimler içerisinde meydana gelmiştir. Devrinde dünyanın en üstün vasıflı edebi niteliğine sahip eserleri sunarak, büyük ve ulaşılmaz bir dönem yaşatmıştır.

Ihlamurun Faydaları

Ihlamurun Sayılamayacak Faydaları

Ihlamur bitkisi hakkında birçok bilgiler verip, ıhlamurun insan sağlığına etkilerini özetleyeceğiz.

Ihlamur(Tilia platyhyllos)


Bitki özellikleri: Anadolu’da çeşitli ıhlamur ağacı türleri vardır. Bu türlerden, tedavi amaçlı kullanılan ikisi, özellikle kuzey Anadolu dağlarında yetişir.

Bunlar, küçük yapraklı ıhlamur(Tilia cordata) ve büyük yapraklı ıhlamur(Tilia platyhyllos) türleridir. Bu türlerin dışındakilerin tedavi edici özelliği daha zayıftır.

Peygamberimizin (SAV) Dedeleri (Ecdad-ı Âli'si)

Peygamberimiz

Peygamberimizin Ecdâd-ı Âlîsi (Dedeleri)

Peygamberimiz'in kendisinden itibaren, Hz. İsmâil'in sülalesinden olan Adnan'a kadar baba sülâlesi şöyledir:

Hz.Muhammed, Abdullah, Abdülmuttalib, Hâşim, Abdimenaf, Kusayy, Kilab, Mürre, Kâab, Lüey, Gaalib, Fihr, Mâlik, Nadr, Kinâne, Huzeyme, Müdrike, İlyas, Mudar, Nizar, Meaad, Adnan.

Peygamberimizin anne cihetinden sülâlesi:
Hz. Muhammed, Amine, Vehb, Abdimenaf, Zühre, Kilâb.

Peygamberlerin her hususta en üstün, en büyük olanı, şüphesiz bizim Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (sallallâhü aleyhi ve sellem)'dır.

Dinin Kaynakları ve Delilleri (Edille-i Şer'iyye)

Dinin Kaynakları ve Delilleri (Edille-i Şer'iyye)

Ehli Sünnet'e göre yani Peygamberimiz (S.A.V.) ve Ashab-ı Kiram'ın yaşayışına ve itikadına aynen inanan hakiki müslümalara göre Dinimize kaynak olan 4 yer vardır.


Bunlara da Edille-i Şer'iyye
denir.

Edille-i Şer'iyye

Edille-i şer'iyye, dînî ve şer'î hükümlerin çıkarıldığı ve dayandıkları kaynaklardır ki, bunlar da dörttür:
1. Kitap: Kur'an-ı Kerîm.

Ashab-ı Kiram

Ashab-ı Kiram

-"Benim ashabım yıldızlar gibidir" buyuruyor Peygamber Efendimiz (SAV). Peki onlar kimlerdir?

Ashâb-ı Kirâm

Ashab, Peygamber Efendimizi bir kere bile olsun iman gözüyle görüp, sohbetinde bulunan müslümanlardır. Ashâb'ın hepsi çok büyük derece sahibidirler.

Helal Gıda Hakkında Açıklamalar

Helal Gıda Hakkında Açıklamalar:

Yeniden Gıda Raporu”Yard.Doç.Dr.Hüseyin Kami BÜYÜKÖZER

“Gıda Raporu Yediklerimiz İçtiklerimiz Helal mı,Haram mı?” isimli kitabımızın 1986’da ilk baskısı yapıldığı zaman,ülke müslümanları olarak,büyük çoğunluğumuz,sanayi ürünü gıda maddelerinin muhtevaları hakkında pek bilgi sahibi değildik

Bilgilenme ve şuurlanma,zaman içinde yükseldi.Kitabımın beşinci baskısının yapıldığı 1992 yılında ise en yüksek noktasına çıktı.

Matematik Proje Ödevi: Origami ve Eğitime Katkısı

ORİGAMİ

Japonca "ori" (katlamak) ve "kami" (kâğıt) sözcüklerinin birleşiminden meydana gelmiş olup kâğıt katlama sanatına verilen addır.


Genellikle kare kağıt parçalarını kesmeden ve yapıştırıcı kullanmadan, sadece katlayarak, çeşitli canlı ve cansız figürler oluşturarak ifa edilmekle birlikte, dikdörtgen kağıtlardan, hatta kağıt paralardan yapılan modeller de oldukça fazladır.

Kesme işleminin de kullanıldığı türe Kirigami denir.

İmanın Devamının Şartları

İmanın Devamının Şartları


Dünyada insan için birinci derecede lüzumlu olan imandır.

Her insan iman etmek ve bu imanı âhirete götürmekle mükelleftir.

Bunun için de, bütün müminlerin aşağıdaki hususlara dikkat etmesi lâzımdır:

1. Gaybe inanmak. Gayb, beş duyu ile anlaşılamayan şeylerdir. Allâh, melek, Cennet, Cehennem ve cin gibi.
2. Helâlin helâl olduğuna inanmak. Yâni helâl şeylere haram dememek.

Mezhep nedir? İslam'da Kaç Mezhep Vardır?

Mezhep nedir? Kaç Mezhep Vardır?

Dinimizde ve Ehli Sünnette Mezhebler

Mezheb

Mezheb, büyük din müctehidlerinin edille-i şer'iyye'den çıkardıkları mes'eleler ve hükümler topluluğudur. Yani dini kaynaklara dayanarak,

Mezheb iki kısımdır:
1. İ'tikadda mezhep,
2. Amelde mezhep.

İ'tikadda hak mezheb, Ehl-i sünnet ve Cemâat mezhebi'dir. Bu da Peygamber Efendimizin ve Ashâbının i'tikad (inanç) ve ameli üzere olanların mezhebidir.

Ehl-i sünnet ve cemâat mezhebinin i'tikatta imamları:

1. İmam Ebû Mansûr Mâtüridî
2. İmam Ebü'l Hasen Eş'ârî.

Saray Çorbası (En üst çorba)

Saray Çorbası (En üst çorba)

SARAY ÇORBASI VE TARİFİ

HAZIRLANIŞI

Zincir kemiği birkaç saat önceden suya ıslatılıp kanının akması temin
edilir.

Yıkanıp soğanla birlikte 3-4 saat şurup oluncaya kadar kefi
alınıp kaynatılır. Kaynamış olan kemik suyu hazır olunca süzülür.
Bir tencerede yağ ve un hafifçe kavrulur. Üzerine soğuk süt ilavesi
yapılır. Daha sonra süzülmüş olan kemik suyu eklenir.
Tuz, karabiber, kuru nane atıldıktan sonra, son kontrol yapılır.

SERVİS

Dünyaca Ünlü Ressamlar Aslında "Hasta"mıydı?

Dünyaca Ünlü Ressamlar Aslında "Hasta"mıydı?

Birçok şaheser ressamın hayatı, dikkat çekici şekilde hastalıklarla boğuşmakla geçmiştir.

Bu da bize, farklı şeyler düşündürmektedir.

Pablo Picasso migrenden, Claude Monet ile Vincent Van Gogh katarakttan, Louis Wain şizofreniden mustaripti.

Eserleri bugün servet değerinde olan bu dehaları, sıradan insanlardan ayıran sadece yetenekleri miydi?

Dünyada En Etkileyici 10 Ressam Alkolik

Dünyada En Etkileyici 10 Ressam Alkolik

Tarih boyunca sanat akımlarının başlangıcını sağlamış, etkileyici kişilikleri ve yetenekleriyle sanat tarihine damgasını vurmuş sanatçılardan bahsedelim biraz da.


Şu anki tüm sanatsal disiplinlerinin mihenk taşları olan bu ressam, heykeltraş, seramikçi gibi plastik sanatın duayenlerinin hayat hikayelerinden ziyade sanat tarihine katkıları ne olmuştur, onu konuşalım.

10. Giotto di Bondone (1267-1337)

Resim Performans Ödevi: Ünlü Türk Ressamlarının Hayatları

Resim Performans Ödevi: Ünlü Türk Ressamlarının Hayatları

Resim, islamiyette pek meşru olmadığından Türk-İslam tarihinde kendine pek fazla yer bulamamıştır.

Ancak son dönemde batı etkisinde gelişen sanat akımları ile birlikte resim biraz daha ön plana çıkabilmiştir.

Ünlü Türk Ressamlarının Hayatı - Türk Ressamlarının Hayatı

İbrahim Çallı, 13 Temmuz 1882’de, Denizli'nin Çal kasabasında doğdu. Çal’da rüştiyeyi, İzmir’de de Mülki İdadisi’ni bitiren Çallı'yı ailesi hayatını kazanması için İstanbul'a gönderdi.