Hazır | Konular | Kitaplar

E-Okul Bilgi

E-Okul Bilgi, Ödevler, Dersler, Ortaöğretim dersleri

Son değişikliklere göre Açık Lise Mevzuatı

Son değişikliklere göre Açık Lise Mevzuatı

Açık Liselerde yapılan son değişikliklerden sonra, Başlangıçtan bugüne tüm maddeleri ve maddelerin yürürlüğe giriş tarihleri de dahil topyekün mevzuatı aşağıda olduğu şekilde yürürlüktedir.

AÇIK LİSELER

Tebliğler Dergisi : OCAK 2006/2580


Ek ve Değişiklikler:
1) 17.3.2009/27172 RG ( NİSAN 2009/2619 TD )
2) 17/06/2011 / 27967 RG
BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç

Tartışma (Türkçe Performans Ödevi)

Tartışma (Türkçe Performans Ödevi)

Tartışma'yı farklı yönleri ile ele alarak hem edebi bir tür olma özelliğini hem de fikirlerin rekabetini sunma şeklini açıklayacağız.


TARTIŞMA(1)

Günlük yaşamımızda küçük gruplarla tartışma ortamı çoğunlukla kendiliğinden ortaya çıkar.

Ancak bu tür tartışmaların bireyin üzerindeki etkisini kontrol etmek ve bir sonuca bağlamak oldukça güçtür.

Anadolu mutfağından çok özel: Kuzu Kapama

Kuzu kapamayı yapmak için öncelikle gerekli malzeme listesini verelim. Tabii ki böylesine özel bir yemek 4 kişilik oalrak düşünülemezdi. Yapmışken en az 10 kişinin istifadesine sunulması iyi olur tabii.Belkide iştahlı (çift porsiyonu götürecek) 5 kişi desek daha mı iyi olur?

Gerekli Malzemeler şunlardır:

Kuzu budu 2000 gr

Et yağı 300 gr

Yeşilbiber 100 gr

Arpacık soğan 300 gr

Domates 400 gr

Sarımsak 20 gr

Tuz 20 gr
YAPILIŞI

Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri

Türkçe dünyada konuşulan bütün diller arasında belki de en fazla lehçe, şive ve ağıza sahip olanıdır.Sömürü hariç bir kaç kıtaya yayılmış olan iki dilden biridir Türkçe.

TÜRKÇE'NİN ÖNEMİ

TÜRKÇENiN ANADiL OLARAK DÜNYADAKI YERI

TÜRKÇE'NİN

Dil ve Anlatım Ödevi: Dil nedir, önemi, Dil Grupları ve Türkçe

Dil, yaşayan bir varlık olduğu için sürekli gelişir, değişir, yenilenir ve beslenir. bu yüzden dili sabit algılamak çok hatalı olacaktır.


Dil Nedir?

Bir sesli işaretler sistemi olan dil, aynı toplulukta yaşayan veya aynı milletten olan insanların anlaşabilmelerini sağlayan en gelişmiş iletişim aracıdır. Dilin kaynağı çok eskilere dayanır ve dilin kendinden doğma kuralları vardır. Dil, toplumun ortaklaşa meydana getirdiği ve kullandığı canlı bir varlık, sosyal bir kurumdur.

Ana dil

Edebiyat Dönem Ödevi: Olay çevresinde gelişen Edebi Metinler

Edebiyatta ortaya konulan eserlerin o kadar çok türü vardır ki, bunları tasnif etmek ve kategorilendirmek oldukça zorlaşmıştır.


Bu yüzden yapılan birçok bölümlendirmelerden biri de "olay" ve olaya bağlı gelişmeler olmuştur. İşte edebi türlerde olayı esas alan ve olaya bağlı olarak yapılan analiz de "Olay çevresinde gelişen Edebi Metinler" olarak bir inceleme yapılması zaruretini doğurmuştur.

Bir olaya dayalı olarak meydana gelen edebî metinleri iki gruba ayırmak mümkündür:

Kimya Dönem Ödevi: Temizlik Maddeleri nelerdir ve nasıl imal edilir?

Kimya Dönem Ödevi: Temizlik Maddeleri nelerdir ve nasıl imal edilir?

Hayatımızda çok önemli bir yeri tutan Temizliği sağlayabilmemiz için öncelikle "Temizlik Maddeleri"ne ihtiyaç duyarız.

İşte bu maddeler de kendi içinde farklı gruplara ayrılmaktadırlar. Bu grupları 4 başlık altında inceleriz.TEMİZLİK MADDELERİ
• Sabunlar
• Deterjanlar
• Çamaşır Sodası
• Çamaşır Suyu

Temizlik Maddelerinin Yapısı
• Yüzey Aktif Maddeleri

"Sabun ve Deterjan" nasıl elde edilir? Farkları nelerdir?

"Sabun ve Deterjan" nasıl elde edilir? Farkları nelerdir?

Günlük temizliğimizin önemli bir parçası olan sabun ile, Hayatımızda kontrolsüzce ve sınırsızca kullandığımız kimyasal deterjanları anlatarak farklarını ortaya koyacağız.SABUN:

Yağ asitlerinin Na ve ya K tuzuna sabun denir. Çok eski çağlardan beri kullanılan en önemli temizlik maddeleridir.
Yağ asitlerinin Na tuzlarına beyaz sabun, K tuzlarına arap sabunu denir.
Na tuzları katı sabun, K tuzları genellikle jel şeklinde olur.

İçki ne zaman ve nasıl haram kılındı?

İçki, dinimizde kademe kademe haram kılınmıştır. Her kötülüğün başı olan içki, her yönüyle zararlı olmasına rağmen insanlar tarafından sürekli cazip görülegelmiştir.

ickininharamkilinmasi


Nitekim yasaklanması da ani bir emirle değil de, mertebe mertebe gerçekleşmiştir.

İçki Ne Zaman ve Nasıl Haram Kılındı?

İçkinin Haram Kılındığı Tarih

İçki, Hicretin dördüncü yılında Benî Nadîr Yahudilerinin Medine'den sürülüp çıkarıldıkları zamanda haram kılındı.

İçkinin Nelerden Yapıldığı

İnsanların duygularını etkileyebilmenin müthiş sırları

İnsanları ikna eden en önemli etken fikirler değil duygulardır.


Gerçek ikna düşüncelerle birlikte duyguları etkileyen iknadır.

Bu bölümde duyguları ikna yönünde etkilemek için yapılması gerekenleri göreceksiniz.

İletişimde akli olan insanlara konuştuğunuz gibi kalbi olan insanlara da konuşmaktasınız. İnsanlar söylenenleri sadece akıllarıyla değil aynı zamanda kalpleriyle de değerlendirirler.

Öyle ki özellikle gençler için çoğu zaman akıldan ziyade kalp hükmeder.

Hazır Cevap Olabilmenin Gizli Nüansları

Hazır Cevap Olabilmenin Gizli Nüansları

Sitemizin adı da olan "hazır cevap" olabilme yeteneğini, sizlere detaylıca aktarmak tabii ki bizim bir görevimiz.


Çünkü özenle hazırlanmış onbinlerce bilgiyi sizlere sunarken, aynı zamanda da "hazır cevap" olmak nasıl bir şeydir ve bu kaabiliyet nasıl kazanılır? sorusunun da cevabını arayacağınız en güvenilir kaynak yine www.hazircevap.net olacaktır.

Bu yüzden bunu sizlerle paylaşmayı bir görev biliyoruz.

HAZIR CEVAPLILIK YETENEĞİ

Hafıza'yı Etkili Kullanabilmenin Yöntemleri

Hafıza Gücünü İyi Kullanabilmek

Hafıza'yı Etkili Kullanabilmenin YöntemleriHafızamızı etkileyebilmek için üzerinde durabileceğimiz dört teme alan vardır. Bu alanlara hakimiyet derecemiz hafıza gücümüzü belirler. Burada temel konumuz “hafıza eğitimi” olmadığından burada konu hakkında detaylı bilgi verilmeyecektir.

İşte önemli faktörler:

1. Biyolojik-Psikolojik Sağlamlık:

Toplum Önünde Nasıl Rahat Davranırız?

Toplum Önünde Nasıl Rahat Davranırız?

TOPLUM ÖNÜNE ÇIKMA KORKUSUNU YENMEK NASIL OLUR?


İnsanların hayatlarında yaşadıkları en büyük korkulardan biri, Topluluk karşısına çıkabilmektir.

Toplum karşısında, mikrofon veya kamera karşısında konuşurken yüzleştiğimiz en büyük engel korku ve heyecandır.

İlk defa yaptığımız her iş önce heyecan ve korku oluşturur. Korku anında dolaşım sistemi içerisine gerginlikle orantılı olarak aşırı kortizol salgılanır.

Konuşma sırasında "telaffuz etme" sorunları

Konuşma sırasında "telaffuz etme" sorunları

SÖYLEME KUSURLARIÇeşitli seslendirme kusurları nedeniyle söylenenler yeterince anlaşılamaz ve tekrar edilmek zorunda kalınır.

Konuşmacı harfleri doğru telaffuz edemeyebilir veya konuşurken bazı heceleri yutabilir.

Harflerin hatalı telaffuz edilmesi karşılıklı konuşmalarda pek dikkat çekmese de topluluk karşısında veya mikrofondan yapılan konuşmalarda derhal dikkat çekerler.

"Etkili Konuşma" Önerileri ve Diksiyon

Konuşmanın etkisi için bazı hususlara dikkat etmek oldukça önemlidir. Bu hususların başında da diksiyon gelir.


A.Diksiyon

Konuşmanın seyrine göre ses tonunda iniş ve çıkışlar yapılarak dinleyicilerin dikkati canlı tutulmalıdır.


B.Konuşmaya giriş