Hazır | Konular | Kitaplar

REHBERLİKTE ÖĞRENCİLERİ TANIMANIN ÖNEMİ

REHBERLİKTE ÖĞRENCİLERİ TANIMANIN ÖNEMİ

Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinde:


öğrencilerin kendilerini,
okul içi ve dışı eğitim imkanlarını,
meslekleri ve toplum değerlerini tanımalarına, yeteneklerine uygun bir öğretim programı seçmelerine, sağlıklı ve topluma faydalı bir kişi olarak yetişmelerine

yardımcı olabilmek için haklarında toplanılan yeterli ve geçerli bilgilere ihtiyaç vardır.

Okullarda öğrenciler hakkında yeterli bilgileri toplayıp sürekli olarak el altında bulundurmadan onlara etkili bir rehberlik ve psikolojik danışma hizmeti verme imkanı bulunmamaktadır.

Bu bakımdan öğrenci tanıma hizmetleri rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin ön koşulu niteliğindedir.

Öğrenci hakkında sağlıklı ve sistemli bir şekilde toplanıp kaydedilmiş bütün bilgiler sadece rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinde değil öğrenciyle yakından ilgili kişilere de yarar sağlar.

Okul yöneticileri: okul müfredatında ve eğitim faaliyetlerinde gerekli değişme ve iyileştirme yapabilmeleri için okuldaki öğrenci nüfusunun niteliklerini, gelişme durumlarını, değişen özelliklerini bu bilgi kayıtlarından tespit edebilir, öğrenci nitelikleri konusunda daha etraflı araştırmalar yapabilirler.

Davranış değiştirme sürecinde en önemli ve işlevsel görevi üstlenen öğretmenler; öğrencilere ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda hayatlarında gerekli olan bilgileri verebilir, her öğrencinin öğrenme kapasitesini tespit edip öğretimlerini ona göre ayarlayabilir ve böylece her öğrencinin kapasitesi oranında eğitim-öğretimden yararlanmasını sağlayabilirler.

Öğrencilerin kapasitelerindeki değişiklikleri daha iyi görebilir, böylece öğrencilerin gelişme seyri hakkında somut bir fikir edinebilirler.

Veliler eldeki bilgiler sayesinde çocuklarını daha iyi tanıyabilir; onların eğitsel, mesleki ve psiko-sosyal gelişimlerini daha somut olarak görebilirler ve dolayısıyla, çocuklarına daha çok yardımcı olabilirler.

Öğrenciler hakkında toplanan bilgiler; öğrencilerin kendilerini daha iyi tanımalarına, kendi gelişimlerini daha somut olarak görebilmelerine, yetenekleri ile çalışmaları arasındaki denge ve dengesizlikleri daha açık görebilmelerine ve dolayısıyla daha iyi planlamalar yapabilmelerine yardım eder.

Kısaca özetlersek: eğitim-öğretim sürecinin verimli bir şekilde gerçekleşmesi, çocuğun tatminkar intibahlar sağlayabilmesi, sarsıntısız olarak yaşamını kendisi ve toplum yararına sürdürebilmesi için öğrencileri tüm yönleri ile tanımamızda fayda vardır.